Metior3D

What is senceive?

SENCEIVE is a world leader in intelligent measurement technology. The brand offers sensors and sensors for measurements that are remotely controlled, which enables control at any place and time.

Check the devices offered by senceive


There are two communication and measurement solutions

 • FlatMesh
 • GeoWan

Familiarize yourself with all available sensors and sensors

The use of SENCEIVE devices includes:

 • Earthworks and slopes
 • Railway track
 • Tunnels
 • Bridges
 • Dear
 • Retaining structures
 • Props and temporary work
 • Dams
 • Flood protection and coastal structures
 • Ground engineering / geotechnics
 • Open-cast mines, including tailings dams
 • Underground mines
 • Buildings and other structures

Czym jest Senceive ?

SENCEIVE to światowy lider w inteligentnej technologii pomiarowej. Marka oferuje sensory i czujniki do pomiarów, które są sterowane zdalnie co umożliwia kontrole w dowolnym miejscu i czasie.

Sprawdź urządzenia jakie oferuje senceive

 

Istnieją dwa rozwiązania komunikacyjno-pomiarowe

 • FlatMesh
 • GeoWan

Zapoznaj się ze wszystkimi dostępnymi czujnikami i sensorami

Zastosowanie urządzeń SENCEIVE obejmuje:

 • Roboty ziemne i zbocza 
 • Tor kolejowy 
 • Tunele 
 • Mosty 
 • Drogi 
 • Konstrukcje oporowe 
 • Rekwizyty i prace tymczasowe 
 • Tamy 
 • Ochrona przeciwpowodziowa i konstrukcje przybrzeżne 
 • Inżynieria naziemna / geotechnika
 • Kopalnie odkrywkowe, w tym tamy odpadów przeróbczych
 • Kopalnie podziemne
 • Budynki i inne konstrukcje 
Previous
Next
Previous
Next

We have the knowledge and experience in the installation and operation of the senceive system. We will help to advise you on the optimal solution to the client’s requirements.

 Contact us

Posiadamy wiedze i doświadczenie w instalacji oraz obsłudze systemu senceive. Pomożemy doradzić optymalne rozwiązanie pod wymagania klienta.

Zapraszamy do kontaktu