...

Metior3D

POMIARY POSADZEK

Pomiar Posadzki przy zastosowaniu skaningu laserowego 3D to przede wszystkim dwie główne zalety odróżniające go od pomiarów wykonywanych za pomocą typowych instrumentów geodezyjnych – niwelatorów i tachimetrów elektronicznych:

  • Szybkość pomiaru( dla porównania czas pomiaru skanerem to 1:6 w stosunku do pomiaru tachimetrycznego i 1:15 dla niwelacji)

 

Dzięki temu pomiar można wykonywać już w trakcie układania warstw posadzkowych, a ze względu na bezlustrowy sposób pomiaru nie ma obawy o uszkodzenie świeżej powierzchni warstwy wykończeniowej. Pozwala to na bieżące wprowadzanie koniecznych korekt wykonawczych.

  • Gęstość siatki pomiarowej to w zależności od potrzeb ok 1-5cm co w przypadku typowych instrumentów geodezyjnych jest nie do osiągnięcia. Dzięki takiemu zagęszczeniu punktów pomiarowych tworzona jest mapa hipsometryczna, która w pełni obrazuje ewentualne niedokładności.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.