...

Metior3D

MARINE & OFFSHORE

ŚWIADCZYMY SZEROKI ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ MARINE & OFFSHORE

Dzięki wykorzystaniu profesjonalnego skanera oraz naszego doświadczenia jesteśmy w stanie zeskanować takie obiekty jak statki, platformy, obiekty morskie oraz konstrukcje offshore’owe w  bardzo wysokiej jakości. Tego typu obiekty wymagają zachowania wszelkich środków ostrożności ze względu na rodzaj wykonywanej tam pracy, dlatego też nasz zespół został przeszkolony w zakresie BHP, aby nasza obecność przebiegała sprawnie i bezpiecznie. Podczas skanowania 3D tworzymy chmurę punktów na podstawie, której sporządzamy wymaganą dokumentacje konkretnie na potrzeby klienta. Skanowanie 3D w przeciwieństwie do klasycznych metod zapewnia dokładność przeprowadzanych pomiarów do +/- 2 mm umożliwiając generowanie precyzyjnych danych.

 

OFERUJEMY

 • Dokumentacja niezbędna do zaprojektowania instalacji BWTS lub rozmieszczenia maszyn w systemie bezkolizyjnym
 • Model 3D
 • Raporty zapobiegające kolizji instalacji
 • Badania deformacji
 • Pomiary powierzchniowe i objętościowe
 • Wirtualna inspekcja obiektu
 • Dokumentacja 2D / 3D
 • Chmura punktówNASZE ZALETY

 • Oferujemy niezwykle szybki i precyzyjny proces pomiarowy.
 • Przeprowadzenie pomiarów nie wpływa na zakłócenie prac wykonywanych na obiekcie.
 • Przeszkolony personel w zakresie BHP.
 • Pomoc i wsparcie techniczne.
 • Profesjonalne podejście do klienta.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.