...

Metior3D

SENCEIVE

System SENCEIVE jest to inteligentna technologia służąca do wykonywania pomiarów przemieszczeń i deformacji z możliwością zdalnej kontroli. 

Dwa rozwiązania komunikacyjno-pomiarowe

 zapewniają obsługę każdych warunków pomiarowych i typów rozwiązań monitoringowych.

FlatMesh
  • To pomysł na inteligentną sieć czujników, gęsto obejmujących średniej wielkości projekt i zapewniająca sekundową częstotliwość pomiarów. 

 

GeoWan 
  • To z kolei rozwiązanie dalekiego zasięgu, w którym najważniejszym aspektem jest duże rozproszenie czujników i kontrola odczytów z dużej powierzchni.

Zastosowanie SENCEIVE z podziałem na sektory

KOLEJ

Technologia Senceive jest zatwierdzona i wdrażana w sieciach kolejowych na całym świecie. Najczęstsze zastosowania to monitorowanie robót ziemnych, torów, tuneli i innych konstrukcji.

INFRASTRUKTURA

Pomagamy chronić ludzi i infrastrukturę poprzez krótko- i długoterminowe monitorowanie, które może zapewnić wczesne ostrzeganie o problemach i ukierunkować na wydajną konserwację

BUDOWNICTWO

Wiele rodzajów działalności budowlanej może stwarzać wyzwania, które zagrażają zdrowiu ludzi i aktywów osób trzecich. Technologia inteligentnego monitorowania stanu idealnie nadaje się do ograniczania tych zagrożeń na placach budowy. 

GÓRNICTWO

Klienci z sektora wydobywczego korzystają z inteligentnych rozwiązań monitorujących firmy Senceive na powierzchni i pod ziemią w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zwiększenia wydajności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.