...

Metior3D

POMIARY ZBIORNIKÓW

Zastosowanie skanowania 3D wykorzystujemy do wykonywania pomiarów zbiorników:

Z wykonanych pomiarów możemy uzyskać dane:

  • Objętość
  • Odkształcenia na zapełnionym oraz pustym zbiorniku
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.