...

Metior3D

PRÓBNE MONTAŻE

PRÓBNE MONTAŻE

WYKONANIE PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANOWANIA 3D 

Kluczowym punktem wytworu konstrukcji stalowej jest próbny montaż elementów wysyłkowych, który służy weryfikacji geometrycznej wykonanych prac. W przypadku dużych obiektów, gdy nie ma możliwości złożenia całości konstrukcji łączone ze sobą są co najmniej dwie sąsiednie sekcje. Tradycyjny sposób wykonania próbnego montażu, który w skrócie został opisany powyżej sprawia, że natrafiamy na dużą ilość trudności technicznych, które dzięki metodzie skanowania 3D zostają wyeliminowane. 

 

PROCES PRÓBNEGO MONTAŻU W TECHNOLOGII SKANOWANIA 3D

Poszczególne skany pomierzonych sekcji montażowych są składane w programie komputerowym, czego efektem końcowym jest raport określający miejsca w których odchyłki wykonawcze są przekroczone (tzn. wymagają poprawy) wraz ze wskazaniem ich wartości. Poniżej przedstawiamy w skrócie jak skorzystanie z naszych usług wpływa na wygenerowanie oszczędności oraz wzrost jakości w Państwa firmie. 

 

ZALETY PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANERA 3D FARO X130

 • Skrócenie czasu realizacji całej inwestycji
 • Pomiar wykonywany może być w trakcie składania sekcji a nie jak w metodzie tradycyjnej dopiero po zakończeniu wszystkich prac.
 • Czas potrzebny na pomiary jest znacznie krótszy
 • Brak konieczności angażowania własnych pracowników do wykonania montażu próbnego (tj. transport i ustawienie podpór, rusztowań oraz sekcji montażowych) pozwala na rozdysponowanie ich na inne zadania.
 • Skraca się czas w jakim elementy są gotowe do wysyłki.
 • Czas wykonania montażu na budowie skraca się dzięki większej dokładności wykonanych elementów.

 

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

 • Wykonywany przez jedną osobę
 • Pomiar wykonywany jest w miejscu składania pojedynczego elementu wysyłkowego, bez konieczności transportu na plac scalania. Brak konieczności użycia suwnic/ dźwigów
 • Pomiar wykonywany jest w dowolnej pozycji ustawienia elementu, bez konieczności geodezyjnego ustawienia.
 • Brak konieczności wykonywania dodatkowych podpór służących do ustawiania sekcji do próbnego montażu
 • Mniejsza ilość miejsca wymaganego do wykonania konstrukcji oraz jej próbnego montażu

 

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ I WYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANEJ KONSTRUKCJI 

 • Dokładność pomiaru wynosi +/- 2mm
 • Ilość punktów pomiarowych: do 976 000 / sekundę
 • Graficzna interpretacja wyników pomierzonych deformacji pozwalająca na dokładne wskazanie miejsc wymagających naprawy

WYKONANIE PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANOWANIA 3D 

Kluczowym punktem wytworu konstrukcji stalowej jest próbny montaż elementów wysyłkowych, który służy weryfikacji geometrycznej wykonanych prac. W przypadku dużych obiektów, gdy nie ma możliwości złożenia całości konstrukcji łączone ze sobą są co najmniej dwie sąsiednie sekcje. Tradycyjny sposób wykonania próbnego montażu, który w skrócie został opisany powyżej sprawia, że natrafiamy na dużą ilość trudności technicznych, które dzięki metodzie skanowania 3D zostają wyeliminowane. 

 

PROCES PRÓBNEGO MONTAŻU W TECHNOLOGII SKANOWANIA 3D

Poszczególne skany pomierzonych sekcji montażowych są składane w programie komputerowym, czego efektem końcowym jest raport określający miejsca w których odchyłki wykonawcze są przekroczone (tzn. wymagają poprawy) wraz ze wskazaniem ich wartości. Poniżej przedstawiamy w skrócie jak skorzystanie z naszych usług wpływa na wygenerowanie oszczędności oraz wzrost jakości w Państwa firmie. 

 

ZALETY PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANERA 3D FARO X130

 • Skrócenie czasu realizacji całej inwestycji
 • Pomiar wykonywany może być w trakcie składania sekcji a nie jak w metodzie tradycyjnej dopiero po zakończeniu wszystkich prac.
 • Czas potrzebny na pomiary jest znacznie krótszy
 • Brak konieczności angażowania własnych pracowników do wykonania montażu próbnego (tj. transport i ustawienie podpór, rusztowań oraz sekcji montażowych) pozwala na rozdysponowanie ich na inne zadania.
 • Skraca się czas w jakim elementy są gotowe do wysyłki.
 • Czas wykonania montażu na budowie skraca się dzięki większej dokładności wykonanych elementów.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

 • Wykonywany przez jedną osobę
 • Pomiar wykonywany jest w miejscu składania pojedynczego elementu wysyłkowego, bez konieczności transportu na plac scalania. Brak konieczności użycia suwnic/ dźwigów
 • Pomiar wykonywany jest w dowolnej pozycji ustawienia elementu, bez konieczności geodezyjnego ustawienia.
 • Brak konieczności wykonywania dodatkowych podpór służących do ustawiania sekcji do próbnego montażu
 • Mniejsza ilość miejsca wymaganego do wykonania konstrukcji oraz jej próbnego montażu

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ I WYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANEJ KONSTRUKCJI 

 • Dokładność pomiaru wynosi +/- 2mm
 • Ilość punktów pomiarowych: do 976 000 / sekundę
 • Graficzna interpretacja wyników pomierzonych deformacji pozwalająca na dokładne wskazanie miejsc wymagających naprawy
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.