...

Metior3D

INWENTARYZACJE 3D

Wykonywana przez nas Inwentaryzacja 3D jest bardzo dokładnym odtworzeniem stanu faktycznego. Powstaje na podstawie pomiarów z natury przy użyciu skanera FARO.
Rzeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych (aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki), wyliczenia powierzchni użytkowej budynku, lokalu , wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, zmiany sposobu użytkowania,  legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji).

 

ZALETY WYKONANIA INWENTARYZACJI 3D 

  • Szybkość – pomiar przebiega kilkukrotnie szybciej niż przy użyciu tradycyjnej metody.
  • Dokładność pomiaru – do 2mm
  • Zasięg pomiaru – do 130 m z jednego stanowiska, możliwość skanowania wysokich elewacji, wież, kominów, masztów.
  • Duża ilość pozyskanych danych –  zabezpiecza proces inwestycyjny przed ewentualnymi kolizjami.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.