...

Metior3D

POMIARY Z DRONA

W DZISIEJSZYCH CZASACH DRONY STAŁY SIĘ BARDZO POMOCNYMI URZĄDZENIAMI, KTÓRE SŁUŻĄ NAM PODCZAS WYKONYWANIA ZDJĘĆ ORAZ POMIARÓW Z LOTU PTAKA

Dron w fotogrametrii sprawdza się idealnie, umożliwia prace w miejscach z utrudnionym dostępem, dużym obszarem pozwala na wykonywanie map, inspekcji, modeli 3D na podstawie zdjęć oraz obliczeń metrażowych lub objętościowych.

Korzystamy między innymi z drona wyposażonego w RTK, który zapewnia wysoką dokładność pomiarów rzędu nawet do 1cm na piksel terenowy. Praca z takim sprzętem znacznie przyspiesza wykonywane pomiary przy zachowaniu niskich kosztów realizacji.

  • Inspekcje
  • Ocena stanu technicznego obiektów
  • Inwentaryzacje
  • Dokumentacja wizualna wykorzystanie do inspekcji w branży energetycznej ( turbiny wiatrowe, fotowoltaika )
  • Modele 3D
  • Trójwymiarowy model terenu lub obiektu z wykorzystaniem drona
  • Obliczanie objętości wybranych obiektów
  • Ortofotomapy
  • Precyzyjne zobrazowanie terenu, na podstawie zdjęć wykonanych za pomocą drona generujemy mapy z dużą dokładnością.
  • Zakres dokumentacji dopasowany pod wymagania klienta
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.