...

Metior3D

SKANOWANIE DETALI

ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ SKANOWANIEM OBIEKTÓW O MNIEJSZYCH ROZMIARACH

Zastosowanie skanowania 3D wychodzi naprzeciw wyzwaniom Przemysłu 4.0 w
obszarze inżynierii odwrotnej oraz kontroli jakości – daje m.in. możliwość digitalizacji
przedmiotów i bezkontaktowej kontroli ich kształtu.

Brak dokumentacji technicznej, potrzebnej do odtworzenia przedmiotu?

Dzięki skanowaniu 3D otrzymujesz model składający się z siatki trójkątów, który następnie można
odtworzyć w oprogramowaniu CAD i ponownie wyprodukować lub wcześniej wprowadzić
potrzebne modyfikacje.

Zastosowania skanu 3D nie kończą się na przemyśle – z powodzeniem stosuje się je
także w muzealnictwie, przy archiwizacji i digitalizacji eksponatów, które następnie można
odtworzyć przy pomocy druku 3D i wykorzystywać w celach rekonstrukcyjnych oraz
edukacyjnych.

 

 • Modele 3D w formatach STL, OBJ, PLY, STEP
 • Inspekcja odchyłek wymiarowych
 • Inżynieria odwrotna
 • Digitalizacja i archiwizacja
 • Wysoka dokładność – do 0,1% wielkości obiektu (do 0,06 mm)
 • Rozmiar pojedynczego skanu do 500 mm
 • Bezpieczeństwo obiektów dzięki bezkontaktowym pomiarom

ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ SKANOWANIEM OBIEKTÓW O MNIEJSZYCH ROZMIARACH

Zastosowanie skanowania 3D wychodzi naprzeciw wyzwaniom Przemysłu 4.0 w
obszarze inżynierii odwrotnej oraz kontroli jakości – daje m.in. możliwość digitalizacji
przedmiotów i bezkontaktowej kontroli ich kształtu.

Brak dokumentacji technicznej, potrzebnej do odtworzenia przedmiotu?

Dzięki skanowaniu 3D otrzymujesz model składający się z siatki trójkątów, który następnie można
odtworzyć w oprogramowaniu CAD i ponownie wyprodukować lub wcześniej wprowadzić
potrzebne modyfikacje.

Zastosowania skanu 3D nie kończą się na przemyśle – z powodzeniem stosuje się je
także w muzealnictwie, przy archiwizacji i digitalizacji eksponatów, które następnie można
odtworzyć przy pomocy druku 3D i wykorzystywać w celach rekonstrukcyjnych oraz
edukacyjnych.

 

 • Modele 3D w formatach STL, OBJ, PLY, STEP
 • Inspekcja odchyłek wymiarowych
 • Inżynieria odwrotna
 • Digitalizacja i archiwizacja
 • Wysoka dokładność – do 0,1% wielkości obiektu (do 0,06 mm)
 • Rozmiar pojedynczego skanu do 500 mm
 • Bezpieczeństwo obiektów dzięki bezkontaktowym pomiarom
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.