...

Metior3D

SKANOWANIE 3D

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI – ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI I NIE TYLKO

Skanowanie 3D to znacznie więcej niż tylko zwiększenie wydajności. Dzięki tej metodzie można analizować, mierzyć, monitorować i oceniać projekty w sposoby, które do tej pory były niemożliwe konwencjonalnymi metodami. Zawsze wspomagamy naszych klientów w rzetelnej ocenie wyboru najbardziej efektywnej metody dostosowanej do ich potrzeb.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OGÓLNE ZALETY Z ZASTOSOWANIA SKANOWANIA  3D

  • Uchwycenie rzeczywistych właściwości mierzonego obiektu w wysokiej rozdzielczości
  • Kontrola powykonawcza wykonanych obiektów
  • Renowacje/Przebudowy – minimalizacja ryzyka ponoszonego przez inwestora
  • Redukcja ilości wymaganych inspekcji na budowie
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.