Metior3D

KOLEJ

Budowa czy eksploatacja kolei wiąże się z okresowym kontrolowaniem stanu torowisk. Poprzez montaż sensorów scenceive mamy stały jesteśmy w stanie obserwować czy zachodzą jakieś zmiany.

Monitorowanie Torowisk

Monitorowanie bezprzewodowe pomaga ocenić długoterminowe pomiary w celu optymalizacji konserwacji i wykryć zachodzące zmiany, które mogą stanowić problemy wpływające na bezpieczną ekspoatacje.

Klienci na całym świecie wybierają rozwiązania Senceive, gdy potrzebują wglądu w czasie rzeczywistym w zmiany geometrii torowiska.

Użyj kombinacji węzłów przechyłu, czujników temperatury, optycznych czujników przemieszczenia i tensometrów, aby monitorować ruchy torowsika i przyczyny ich powstawania – bez wstawania od biurka.

KOLEJ

Budowa czy eksploatacja kolei wiąże się z okresowym kontrolowaniem stanu torowisk. Poprzez montaż sensorów scenceive mamy stały jesteśmy w stanie obserwować czy zachodzą jakieś zmiany.

Monitorowanie Torowisk

Monitorowanie bezprzewodowe pomaga ocenić długoterminowe pomiary w celu optymalizacji konserwacji i wykryć zachodzące zmiany, które mogą stanowić problemy wpływające na bezpieczną ekspoatacje.

Klienci na całym świecie wybierają rozwiązania Senceive, gdy potrzebują wglądu w czasie rzeczywistym w zmiany geometrii torowiska.

Użyj kombinacji węzłów przechyłu, czujników temperatury, optycznych czujników przemieszczenia i tensometrów, aby monitorować ruchy torowsika i przyczyny ich powstawania – bez wstawania od biurka.

Prace ziemne i nasypy 

Technologia Senceive to najlepszy wybór, gdy trzeba monitorować kolejowe roboty ziemne lub zautomatyzować rejestrację geotechniczną.

Korzystając z jednej zintegrowanej platformy bezprzewodowej, można obserwować zachowanie struktur i podłoża, na którym są zbudowane, oraz interakcję z nimi.

Monitoruj kolejowe roboty ziemne, takie jak wykopy i nasypy, w celu wczesnego ostrzegania o osuwiskach i awariach oraz automatycznych alertów dla właścicieli aktywów w przypadku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, zanim jakikolwiek materiał dostanie się na tor kolejowy.

Korzystając z unikalnej i sprawdzonej inteligentnej technologii monitorowania, możesz mieć pewność, że następnym razem, gdy ziemia się poruszy, będzie możliwe zareagowanie i wstrzymanie ruchu pociągów.

Prace ziemne i nasypy 

Technologia Senceive to najlepszy wybór, gdy trzeba monitorować kolejowe roboty ziemne lub zautomatyzować rejestrację geotechniczną.

Korzystając z jednej zintegrowanej platformy bezprzewodowej, można obserwować zachowanie struktur i podłoża, na którym są zbudowane, oraz interakcję z nimi.

Monitoruj kolejowe roboty ziemne, takie jak wykopy i nasypy, w celu wczesnego ostrzegania o osuwiskach i awariach oraz automatycznych alertów dla właścicieli aktywów w przypadku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, zanim jakikolwiek materiał dostanie się na tor kolejowy.

Korzystając z unikalnej i sprawdzonej inteligentnej technologii monitorowania, możesz mieć pewność, że następnym razem, gdy ziemia się poruszy, będzie możliwe zareagowanie i wstrzymanie ruchu pociągów.

Prace ziemne i nasypy 

Technologia Senceive to najlepszy wybór, gdy trzeba monitorować kolejowe roboty ziemne lub zautomatyzować rejestrację geotechniczną.

Korzystając z jednej zintegrowanej platformy bezprzewodowej, można obserwować zachowanie struktur i podłoża, na którym są zbudowane, oraz interakcję z nimi.

Monitoruj kolejowe roboty ziemne, takie jak wykopy i nasypy, w celu wczesnego ostrzegania o osuwiskach i awariach oraz automatycznych alertów dla właścicieli aktywów w przypadku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, zanim jakikolwiek materiał dostanie się na tor kolejowy.

Korzystając z unikalnej i sprawdzonej inteligentnej technologii monitorowania, możesz mieć pewność, że następnym razem, gdy ziemia się poruszy, będzie możliwe zareagowanie i wstrzymanie ruchu pociągów.

Tunele, mosty oraz inne konstrukcje

Wykorzystaj technologię bezprzewodową do monitorowania mostów, tuneli, budynków i innych konstrukcji, takich jak suwnice elektroenergetyczne i mury oporowe.

Technologia SCENEIVE jest wybierana przez inżynierów kolejowych. Podczas budowy gama wytrzymałych, wysoce przenośnych czujników może chronić budowane konstrukcje i zapobiec niebezpiecznym sytuacją.

W strukturach operacyjnych zdalne monitorowanie może wspierać zarządzanie zasobami poprzez identyfikowanie miejsc, w których ma miejsce znaczący ruch i konieczna jest interwencja.

Może również charakteryzować ruch strukturalny, który mieści się w dopuszczalnych granicach, a zatem zapobiega niepotrzebnej interwencji.

Pomagamy zarządzać ryzykiem i wydłużać żywotność konstrukcji kolejowych.

Tunele, mosty oraz inne konstrukcje

Wykorzystaj technologię bezprzewodową do monitorowania mostów, tuneli, budynków i innych konstrukcji, takich jak suwnice elektroenergetyczne i mury oporowe.

Technologia SCENEIVE jest wybierana przez inżynierów kolejowych. Podczas budowy gama wytrzymałych, wysoce przenośnych czujników może chronić budowane konstrukcje i zapobiec niebezpiecznym sytuacją.

W strukturach operacyjnych zdalne monitorowanie może wspierać zarządzanie zasobami poprzez identyfikowanie miejsc, w których ma miejsce znaczący ruch i konieczna jest interwencja.

Może również charakteryzować ruch strukturalny, który mieści się w dopuszczalnych granicach, a zatem zapobiega niepotrzebnej interwencji.

Pomagamy zarządzać ryzykiem i wydłużać żywotność konstrukcji kolejowych.