Skanowanie 3D

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI – ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI I NIE TYLKO Skanowanie 3D to znacznie więcej niż tylko zwiększenie wydajności. Dzięki tej metodzie można analizować, mierzyć, monitorować i oceniać projekty w sposoby, które do tej pory były niemożliwe konwencjonalnymi metodami. Zawsze wspomagamy naszych klientów w rzetelnej ocenie wyboru najbardziej efektywnej metody dostosowanej do ich potrzeb. 

 

Poniżej przedstawiamy ogólne zalety z zastosowania skanowania 3D: 

 • Uchwycenie rzeczywistych właściwości mierzonego obiektu w wysokiej rozdzielczości
 • Kontrola powykonawcza wykonanych obiektów
 • Renowacje/Przebudowy – minimalizacja ryzyka ponoszonego przez inwestora
 • Redukcja ilości wymaganych inspekcji na budowie

Inwentaryzacje 3D

Wykonywana przez nas Inwentaryzacja 3D jest bardzo dokładnym odtworzeniem stanu faktycznego. Powstaje na podstawie pomiarów z natury przy użyciu skanera FARO.
Rzeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych (aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki), wyliczenia powierzchni użytkowej budynku, lokalu , wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, zmiany sposobu użytkowania,  legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji).

Zalety wykonania inwentaryzacji 3D:

 • szybkość – pomiar przebiega kilkukrotnie szybciej niż przy użyciu tradycyjnej metody.
 • dokładność pomiaru – do 2mm
 • zasięg pomiaru – do 130 m z jednego stanowiska, możliwość skanowania wysokich elewacji, wież, kominów, maszt ów.
 • duża ilość pozyskanych danych –  zabezpiecza proces inwestycyjny przed ewentualnymi kolizjami.

Kontrola Jakości 3D

Próbne Montaże elementów wysyłkowych – Konstrukcje Stalowe/ Żelbetowe/ Drewniane


WYKONANIE PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANOWANIA 3D 

Kluczowym punktem wytworu konstrukcji stalowej jest próbny montaż elementów wysyłkowych, który służy weryfikacji geometrycznej wykonanych prac. W przypadku dużych obiektów, gdy nie ma możliwości złożenia całości konstrukcji łączone ze sobą są co najmniej dwie sąsiednie sekcje. Tradycyjny sposób wykonania próbnego montażu, który w skrócie został opisany powyżej sprawia, że natrafiamy na dużą ilość trudności technicznych, które dzięki metodzie skanowania 3D zostają wyeliminowane. 

PROCES PRÓBNEGO MONTAŻU W TECHNOLOGII SKANOWANIA 3D
Poszczególne skany pomierzonych sekcji montażowych są składane w programie komputerowym, czego efektem końcowym jest raport określający miejsca w których odchyłki wykonawcze są przekroczone (tzn. wymagają poprawy) wraz ze wskazaniem ich wartości. Poniżej przedstawiamy w skrócie jak skorzystanie z naszych usług wpływa na wygenerowanie oszczędności oraz wzrost jakości w Państwa firmie. 

ZALETY PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANERA 3D FARO X130: Skrócenie czasu realizacji całej inwestycji: 

 • Pomiar wykonywany może być w trakcie składania sekcji a nie jak w metodzie tradycyjnej dopiero po zakończeniu wszystkich prac.
 • Czas potrzebny na pomiary jest znacznie krótszy
 • Brak konieczności angażowania własnych pracowników do wykonania montażu próbnego (tj. transport i ustawienie podpór, rusztowań oraz sekcji montażowych) pozwala na rozdysponowanie ich na inne zadania.
 • Skraca się czas w jakim elementy są gotowe do wysyłki.
 • Czas wykonania montażu na budowie skraca się dzięki większej dokładności wykonanych elementów.

Oszczędność pieniędzy: 

 • Wykonywany przez jedną osobę
 • Pomiar wykonywany jest w miejscu składania pojedynczego elementu wysyłkowego, bez konieczności transportu na plac scalania. Brak konieczności użycia suwnic/ dźwigów
 • Pomiar wykonywany jest w dowolnej pozycji ustawienia elementu, bez konieczności geodezyjnego ustawienia.
 • Brak konieczności wykonywania dodatkowych podpór służących do ustawiania sekcji do próbnego montażu
 • Mniejsza ilość miejsca wymaganego do wykonania konstrukcji oraz jej próbnego montażu

Większa dokładność i wyższa jakość wykonanej konstrukcji: 

 • Dokładność pomiaru wynosi +/- 2mm
 • Ilość punktów pomiarowych: do 976 000 / sekundę
 • Graficzna interpretacja wyników pomierzonych deformacji pozwalająca na dokładne wskazanie miejsc wymagających naprawy

Pomiary Posadzek

Pomiar Posadzki przy zastosowaniu skaningu laserowego 3D to przede wszystkim dwie główne zalety odróżniające go od pomiarów wykonywanych za pomocą typowych instrumentów geodezyjnych – niwelatorów i tachimetrów elektronicznych:

 • Szybkość pomiaru( dla porównania czas pomiaru skanerem to 1:6 w stosunku do pomiaru tachimetrycznego i 1:15 dla niwelacji)

Dzięki temu pomiar można wykonywać już w trakcie układania warstw posadzkowych, a ze względu na bezlustrowy sposób pomiaru nie ma obawy o uszkodzenie świeżej powierzchni warstwy wykończeniowej. Pozwala to na bieżące wprowadzanie koniecznych korekt wykonawczych.

 • Gęstość siatki pomiarowej to w zależności od potrzeb ok 1-5cm co w przypadku typowych instrumentów geodezyjnych jest nie do osiągnięcia. Dzięki takiemu zagęszczeniu punktów pomiarowych tworzona jest mapa hipsometryczna, która w pełni obrazuje ewentualne niedokładności.

Spacery 360

W innowacyjny sposób przygotujemy prezentację graficzną – materiał reklamowy nieruchomości w formie wirtualnego spaceru. 

Korzystając z najwyższej jakości zdjęć́ 360 stopni możemy metr po metrze poruszać́ się̨ po nieruchomości, zachowując przy tym 100% realizmu i detali. W ten sposób jesteśmy w stanie uatrakcyjnić prezentację nieruchomości i zyskać przewagę nad konkurencją.

Oferujemy:

 • Stworzenie wirtualnego spaceru,    
 • Dostarczenie pojedynczych zdjęć 360º,
 • Możliwość udostępnienia materiału na takich portalach jak otodom, booking itp.
 • Umożliwienie „spaceru” po lokalu przez google street view,
 • Stworzenie planu nieruchomości i załączenie go do wirtualnego spaceru, w celu lepszej wizualizacji nieruchomości, a także szybszego i łatwiejszego odnalezienia danego pomieszczenia.

Zalety:

 • Łatwy dostęp dla każdego zainteresowanego, poprzez wyszukiwarkę bez pobierania specjalnych programów,
 • Przedstawienie nieruchomości z najmniejszymi szczegółami, zdjęcia 360 stopni w 100% oddają realizm obiektu- klient ma wrażenie jakby sam poruszał się po obiekcie,
 • Uwydatnienie wszystkich walorów nieruchomości- dzięki zdjęciom 360 stopni jesteśmy w stanie pokazać przestrzeń każdego obiektu, co na tradycyjnych zdjęciach jest niemożliwe.

Poniżej znajdziesz jedną z naszych przykładowych prac

https://sb360.online/msfop9