Metior3D

Skanowanie 3D

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI – ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI I NIE TYLKO

Skanowanie 3D to znacznie więcej niż tylko zwiększenie wydajności. Dzięki tej metodzie można analizować, mierzyć, monitorować i oceniać projekty w sposoby, które do tej pory były niemożliwe konwencjonalnymi metodami. Zawsze wspomagamy naszych klientów w rzetelnej ocenie wyboru najbardziej efektywnej metody dostosowanej do ich potrzeb. 

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OGÓLNE ZALETY Z ZASTOSOWANIA SKANOWANIA  3D

 • Uchwycenie rzeczywistych właściwości mierzonego obiektu w wysokiej rozdzielczości
 • Kontrola powykonawcza wykonanych obiektów
 • Renowacje/Przebudowy – minimalizacja ryzyka ponoszonego przez inwestora
 • Redukcja ilości wymaganych inspekcji na budowie

Marine & Offshore

ŚWIADCZYMY SZEROKI ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ MARINE & OFFSHORE

Dzięki wykorzystaniu profesjonalnego skanera oraz naszego doświadczenia jesteśmy w stanie zeskanować takie obiekty jak statki, platformy, obiekty morskie oraz konstrukcje offshore’owe w  bardzo wysokiej jakości. Tego typu obiekty wymagają zachowania wszelkich środków ostrożności ze względu na rodzaj wykonywanej tam pracy, dlatego też nasz zespół został przeszkolony w zakresie BHP, aby nasza obecność przebiegała sprawnie i bezpiecznie. Podczas skanowania 3D tworzymy chmurę punktów na podstawie, której sporządzamy wymaganą dokumentacje konkretnie na potrzeby klienta. Skanowanie 3D w przeciwieństwie do klasycznych metod zapewnia dokładność przeprowadzanych pomiarów do +/- 2 mm umożliwiając generowanie precyzyjnych danych.

 

OFERUJEMY

 • Dokumentacja niezbędna do zaprojektowania instalacji BWTS lub rozmieszczenia maszyn w systemie bezkolizyjnym
 • Model 3D
 • Raporty zapobiegające kolizji instalacji
 • Badania deformacji
 • Pomiary powierzchniowe i objętościowe
 • Wirtualna inspekcja obiektu
 • Dokumentacja 2D / 3D
 • Chmura punktów

 

NASZE ZALETY

 • Oferujemy niezwykle szybki i precyzyjny proces pomiarowy.
 • Przeprowadzenie pomiarów nie wpływa na zakłócenie prac wykonywanych na obiekcie.
 • Przeszkolony personel w zakresie BHP.
 • Pomoc i wsparcie techniczne.
 • Profesjonalne podejście do klienta.

Inwentaryzacje 3D

Wykonywana przez nas Inwentaryzacja 3D jest bardzo dokładnym odtworzeniem stanu faktycznego. Powstaje na podstawie pomiarów z natury przy użyciu skanera FARO.
Rzeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych (aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki), wyliczenia powierzchni użytkowej budynku, lokalu , wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, zmiany sposobu użytkowania,  legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji).

ZALETY WYKONANIA INWENTARYZACJI 3D 

 • Szybkość – pomiar przebiega kilkukrotnie szybciej niż przy użyciu tradycyjnej metody.
 • Dokładność pomiaru – do 2mm
 • Zasięg pomiaru – do 130 m z jednego stanowiska, możliwość skanowania wysokich elewacji, wież, kominów, maszt ów.
 • Duża ilość pozyskanych danych –  zabezpiecza proces inwestycyjny przed ewentualnymi kolizjami.

Kontrola Jakości 3D

Próbne Montaże elementów wysyłkowych – Konstrukcje Stalowe/ Żelbetowe/ Drewniane


WYKONANIE PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANOWANIA 3D 

Kluczowym punktem wytworu konstrukcji stalowej jest próbny montaż elementów wysyłkowych, który służy weryfikacji geometrycznej wykonanych prac. W przypadku dużych obiektów, gdy nie ma możliwości złożenia całości konstrukcji łączone ze sobą są co najmniej dwie sąsiednie sekcje. Tradycyjny sposób wykonania próbnego montażu, który w skrócie został opisany powyżej sprawia, że natrafiamy na dużą ilość trudności technicznych, które dzięki metodzie skanowania 3D zostają wyeliminowane. 

PROCES PRÓBNEGO MONTAŻU W TECHNOLOGII SKANOWANIA 3D
Poszczególne skany pomierzonych sekcji montażowych są składane w programie komputerowym, czego efektem końcowym jest raport określający miejsca w których odchyłki wykonawcze są przekroczone (tzn. wymagają poprawy) wraz ze wskazaniem ich wartości. Poniżej przedstawiamy w skrócie jak skorzystanie z naszych usług wpływa na wygenerowanie oszczędności oraz wzrost jakości w Państwa firmie. 

 

ZALETY PRÓBNEGO MONTAŻU PRZY POMOCY SKANERA 3D FARO X130

 • Skrócenie czasu realizacji całej inwestycji
 • Pomiar wykonywany może być w trakcie składania sekcji a nie jak w metodzie tradycyjnej dopiero po zakończeniu wszystkich prac.
 • Czas potrzebny na pomiary jest znacznie krótszy
 • Brak konieczności angażowania własnych pracowników do wykonania montażu próbnego (tj. transport i ustawienie podpór, rusztowań oraz sekcji montażowych) pozwala na rozdysponowanie ich na inne zadania.
 • Skraca się czas w jakim elementy są gotowe do wysyłki.
 • Czas wykonania montażu na budowie skraca się dzięki większej dokładności wykonanych elementów.

 

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

 • Wykonywany przez jedną osobę
 • Pomiar wykonywany jest w miejscu składania pojedynczego elementu wysyłkowego, bez konieczności transportu na plac scalania. Brak konieczności użycia suwnic/ dźwigów
 • Pomiar wykonywany jest w dowolnej pozycji ustawienia elementu, bez konieczności geodezyjnego ustawienia.
 • Brak konieczności wykonywania dodatkowych podpór służących do ustawiania sekcji do próbnego montażu
 • Mniejsza ilość miejsca wymaganego do wykonania konstrukcji oraz jej próbnego montażu

 

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ I WYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANEJ KONSTRUKCJI 

 • Dokładność pomiaru wynosi +/- 2mm
 • Ilość punktów pomiarowych: do 976 000 / sekundę
 • Graficzna interpretacja wyników pomierzonych deformacji pozwalająca na dokładne wskazanie miejsc wymagających naprawy

Pomiary Posadzek

 

Pomiar Posadzki przy zastosowaniu skaningu laserowego 3D to przede wszystkim dwie główne zalety odróżniające go od pomiarów wykonywanych za pomocą typowych instrumentów geodezyjnych – niwelatorów i tachimetrów elektronicznych:

 • Szybkość pomiaru( dla porównania czas pomiaru skanerem to 1:6 w stosunku do pomiaru tachimetrycznego i 1:15 dla niwelacji)

Dzięki temu pomiar można wykonywać już w trakcie układania warstw posadzkowych, a ze względu na bezlustrowy sposób pomiaru nie ma obawy o uszkodzenie świeżej powierzchni warstwy wykończeniowej. Pozwala to na bieżące wprowadzanie koniecznych korekt wykonawczych.

 • Gęstość siatki pomiarowej to w zależności od potrzeb ok 1-5cm co w przypadku typowych instrumentów geodezyjnych jest nie do osiągnięcia. Dzięki takiemu zagęszczeniu punktów pomiarowych tworzona jest mapa hipsometryczna, która w pełni obrazuje ewentualne niedokładności.

DRUK 3D

ŚWIADCZYMY USŁUGI DRUKU 3D KORZYSTAJĄC Z TECHNOLOGII FDM NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ KLIENTA LUB PRZYGOTOWANEJ PRZEZ NAS

 

Dzięki wysokiej jakości druku 3D drukujemy funkcjonalne części, prototypy, odtwarzamy uszkodzone elementy.

 • Produkcja krótkoseryjna
 • Prototypy
 • Wysoka dokładność ( +/- 0,05mm)
 • Szeroki wybór materiałów
 • Wysoka wytrzymałość drukowanego elementu
 • Darmowa wycena

SKANOWANIE DETALI

 ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ SKANOWANIEM OBIEKTÓW O MNIEJSZYCH ROZMIARACH


Zastosowanie skanowania 3D wychodzi naprzeciw wyzwaniom Przemysłu 4.0 w
obszarze inżynierii odwrotnej oraz kontroli jakości – daje m.in. możliwość digitalizacji
przedmiotów i bezkontaktowej kontroli ich kształtu.
Brak dokumentacji technicznej, potrzebnej do odtworzenia przedmiotu? Dzięki
skanowaniu 3D otrzymujesz model składający się z siatki trójkątów, który następnie można
odtworzyć w oprogramowaniu CAD i ponownie wyprodukować lub wcześniej wprowadzić
potrzebne modyfikacje.
Zastosowania skanu 3D nie kończą się na przemyśle – z powodzeniem stosuje się je
także w muzealnictwie, przy archiwizacji i digitalizacji eksponatów, które następnie można
odtworzyć przy pomocy druku 3D i wykorzystywać w celach rekonstrukcyjnych oraz
edukacyjnych.

 •  Modele 3D w formatach STL, OBJ, PLY, STEP
 •  Inspekcja odchyłek wymiarowych
 •  Inżynieria odwrotna
 •  Digitalizacja i archiwizacja
 •  Wysoka dokładność – do 0,1% wielkości obiektu (do 0,06 mm)
 •  Rozmiar pojedynczego skanu do 500 mm
 •  Bezpieczeństwo obiektów dzięki bezkontaktowym pomiarom

POMIARY Z DRONA

W DZISIEJSZYCH CZASACH DRONY STAŁY SIĘ BARDZO POMOCNYMI URZĄDZENIAMI, KTÓRE SŁUŻĄ NAM PODCZAS WYKONYWANIA ZDJĘĆ CZY POMIARÓW Z LOTU PTAKA

 

Dron w fotogametrii sprawdza się idealnie, umożliwa prace w miejscach z utrudnionym dostępem, dużym obszarem pozwala na wykonywanie map, inspekcji, modeli 3D na podstawie zdjęć, czy też obliczeń metrażowych lub objętościowych. Korzystamy z drona wposażonego w RTK, który zapewnia wysoką dokładność pomiarów rzędu nawet do 1cm na piksel terenowy. Praca z takim sprzętem znacznie przyspiesza wykonywane pomiary przy zachowaniu niskich kosztów realizacji.

• Inspekcje
• Ocena stanu technicznego obiektów
• Inwentaryzacje
• Dokumentacja wizualna
• wykorzystanie do inspekcji w branży energetycznej ( turbiny wiatrowe, fotowoltaika )
• Modele 3D
• Trójwymiarowy model terenu lub obiektu z wykorzystaniem drona
• Obliczanie objętości wybranych obiektów
• Ortofotomapy
• Precyzjne zobrazowanie terenu, na podstawie zdjęć wykonanych za pomocą drona generujemy mapy z dużą dokładnością.
• Zakres dokumentacji dopasowany pod wymagania klienta

Spacery 360

W INNOWACYJNY SPOSÓB PRZYGOTOWUJEMY PREZENTACJĘ GRAFICZNĄ – MATERIAŁ REKLAMOWY NIERUCHOMOŚCI W FORMIE WIRTUALNEGO SPACERU

 

Korzystając z najwyższej jakości zdjęć́ 360 stopni możemy metr po metrze poruszać́ się̨ po nieruchomości, zachowując przy tym 100% realizmu i detali. W ten sposób jesteśmy w stanie uatrakcyjnić prezentację nieruchomości i zyskać przewagę nad konkurencją.

 

OFERUJEMY

 • Stworzenie wirtualnego spaceru,    
 • Dostarczenie pojedynczych zdjęć 360º,
 • Możliwość udostępnienia materiału na takich portalach jak otodom, booking itp.
 • Umożliwienie „spaceru” po lokalu przez google street view,
 • Stworzenie planu nieruchomości i załączenie go do wirtualnego spaceru, w celu lepszej wizualizacji nieruchomości, a także szybszego i łatwiejszego odnalezienia danego pomieszczenia.

ZALETY

 • Łatwy dostęp dla każdego zainteresowanego, poprzez wyszukiwarkę bez pobierania specjalnych programów,
 • Przedstawienie nieruchomości z najmniejszymi szczegółami, zdjęcia 360 stopni w 100% oddają realizm obiektu- klient ma wrażenie jakby sam poruszał się po obiekcie,
 • Uwydatnienie wszystkich walorów nieruchomości- dzięki zdjęciom 360 stopni jesteśmy w stanie pokazać przestrzeń każdego obiektu, co na tradycyjnych zdjęciach jest niemożliwe.

Poniżej znajdziesz jedną z naszych przykładowych prac

https://sb360.online/msfop9